Toegewijd aan U

 

Als ik luister naar uw stem, Heer,

als ik zelf geen antwoord vind,

leg ik alles voor uw troon, Heer,

ben ik weer gewoon uw kind.

Hier ben ik, Heer,

hier ben ik, Heer, voor U.

 

Toegewijd aan U, Heer,

spreek, uw dienstknecht hoort,

wij richten ons op U, Heer,

vertrouwen op uw woord.

Toegewijd aan U Heer,

omdat U nooit laat gaan,

mogen wij U hier aanbidden,

verheerlijken uw naam.

 

Ook al dwaal ik af van U, Heer,

lijk ik ver bij U vandaan,

door uw trouw verdwaal ik nooit, Heer,

hoef ik nooit alleen te gaan.