Kijken met Uw ogen

Laat me kijken met Uw ogen. Laat me zien.
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien
Leg Uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs.
Laat me leven zoals U.